Mi­ni­ste­ri­um sløj­fer tavs­heds­pligt

BT - - NYHEDER -

Da dis­kus­sio­nen om re­ge­rin­gens om­strid­te land­brugs­pak­ke rul­le­de, kun­ne DR be­ret­te, at re­ge­rin­gen for­bød for­ske­re at la­de of­fent­lig­he­den se de tal og be­reg­nin­ger, som de le­ve­re­de til Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et.

Men frem­over skal al forsk­ning og rå­d­giv­ning til Mil­jøog Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et som ud­gangs­punkt of­fent­lig­gø­res, op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et i en pres­se­med­del­el­se. Mi­ni­ste­ri­et re­vi­de­rer li­ge nu de kon­trak­ter, der ind­gås med for­ske­re.

»Ud­gangs­punk­tet er al­tid, at al forsk­ning og rå­d­giv­ning skal of­fent­lig­gø­res,« si­ger kon­tor­chef Lars Møl­ler Chri­sti­an­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.