Ser­bi­sk mand dømt for til­fan­ge­ta­gel­se

BT - - NYHEDER -

La­e­sø Ker­te­min­de Hol­ba­ek

En ser­bi­sk mand blev ved Ret­ten i Oden­se i går idømt tre års fa­engsel og per­ma­nent ud­vis­ning med in­drej­se­for­bud for fri­heds­be­rø­vel­se af en 71-årig kvin­de. Selv me­ner man­den, at han var ka­e­re­ste med den 13 år ae­l­dre kvin­de. Hun har en an­den op­le­vel­se. I ret­ten for­tal­te hun, at han tru­e­de og ta­e­ske­de hen­de i lidt over en må­ned.

Sa­gen bli­ver an­ket til fri­fin­del­se, op­ly­ser man­dens for­sva­rer Ni­clas Tu­ran Kan­de­mir.

Den ser­bi­ske mand skal ha­ve holdt kvin­den fan­get i sin lej­lig­hed i Oden­se fra 28. au­gust til 1. ok­to­ber sid­ste år. Sam­me som­mer mød­te de to hin­an­den på dat­ings­i­den Dat­ing.dk. Til­fan­ge­ta­gel­sen fandt sted, ef­ter de mød­tes an­den gang, og kvin­den blev bå­de tru­et, ta­e­sket og spyt­tet i an­sig­tet un­der sit op­hold hos den ser­bi­ske mand, der har bo­et en år­ra­ek­ke i Dan­mark.

Det ske­te alt sam­men for at få en øko­no­misk ge­vinst ud af den 13 år ae­l­dre nord­jy­ske kvin­de, vur­de­re­de Ret­ten i Oden­se i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.