Nej, der er mas­ser af go­de ten­nisår i hen­de

BT - - DEBAT -

MI­CHA­EL TAUSON JEG SY­NES, DET vil­le va­e­re me­get ae­r­ger­ligt, hvis Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki skul­le va­el­ge at stop­pe sin kar­ri­e­re nu. For hen­de selv vil­le der ik­ke va­e­re no­get pro­blem i det. Hun har mas­ser af pen­ge, til­bud om film og den slags, og hun skal nok fin­de på no­get at la­ve. På den må­de er hun ik­ke tvun­get til at stop­pe. Hvis hun hav­de va­e­ret det, var si­tu­a­tio­nen selv­føl­ge­lig en an­den. Nu er hun i den gun­sti­ge si­tu­a­tion, hvor hun selv kan ta­ge val­get, men jeg sy­nes ik­ke, det er en god idé at stop­pe. CA­RO­LI­NE VI­SER LI­GE nu, at hun kan va­e­re med på det al­ler­hø­je­ste ni­veau, og hun vi­ser, at hun strå­ler igen. Hun spil­ler jo na­e­sten på det ni­veau, som da hun var bedst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.