Fri ro­a­m­ing i EU for­kor­tes mulig­vis

BT - - NYHEDER -

Det bli­ver må­ske kun i tre må­ne­der om året, at man fra na­e­ste som­mer slip­per for ek­stra af­gif­ter, når man bru­ger sin mo­bil i et an­det EU-land. Ek­stra af­gif­ter på ta­le, sms og da­ta i he­le EU skal ef­ter pla­nen bort­fal­de fra som­me­ren 2017.

Men i et ud­spil fo­re­slår EU-Kom­mis­sio­nen, at te­le­sel­ska­ber­ne kan nø­jes med at til­by­de mindst 90 da­ges så­kaldt fri ro­a­m­ing om året.

For­sla­get skal bl.a. for­hin­dre, at man kø­ber et sim-kort i et an­det EU-land, hvor pri­sen er la­ve­re, og ef­ter­føl­gen­de bru­ger mo­bi­len der­hjem­me i hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.