42 gids­ler be­fri­et i Ka­bul

BT - - NYHEDER -

Af­g­han­ske sol­da­ter og po­li­ti­folk dra­eb­te i går den sid­ste af tre be­va­eb­ne­de ma­end, som an­greb et byg­nings­kom­pleks i ho­vedsta­den Ka­bul og tog man­ge gids­ler. An­gre­bet var ret­tet mod bl.a. hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen Ca­re In­ter­na­tio­nal, der hol­der til i byg­nin­gen i et af Ka­buls mest vel­stå­en­de om­rå­der, Shar-e Naw.

»42 men­ne­sker, her­i­blandt 10 ud­la­en­din­ge, er ble­vet red­det,« op­ly­ser en tals­mand for in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Tid­li­ge­re for­lød det, at én ci­vil var draebt. Men det er ik­ke kor­rekt. In­gen ci­vi­le har mi­stet li­vet, for­tal­te han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.