Dan­sker end­te til­fa­el­digt på for­si­den af ver­den­skendt avis

BT - - NYHEDER -

bag af dan­sen. Det er ik­ke et rig­tigt ar­bej­der­par­ti me­re,« me­ner Jo­hn­ny Chri­sten­sen, der er­ken­der, at han nok slet ik­ke er ra­cist, når det kom­mer til styk­ket. Det ra­ci­sti­ske svin »En gang imel­lem kan jeg ma­er­ke, at der kom­mer no­get mod­by­de­ligt op. Så kom­mer det ra­ci­sti­ske svin op i mig, og så si­ger man så­dan no­get som: ’De skul­le spar­kes ud al­le sam­men’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.