Me­lo­di Grand Prix til Her­ning

BT - - KULTUR -

GRANDPRIXET DR med­del­er, at na­e­ste års Me­lo­di Grand Prix bli­ver af­holdt i Jy­ske Bank Bok­sen i Her­ning. Sam­me hal er ram­me for bør­ne­nes MGP. »Me­lo­di Grand Prix er en fol­ke­fest, og i Her­ning ser vi frem til igen at bli­ve va­ert for en ka­em­pe mu­sik­fest for al­le al­dre,« si­ger by­ens borg­me­ster, Lars Krarup.

35 mu­si­ke­re fra ind- og ud­land har va­e­ret sam­let i en sangskri­vercamp på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn, hvor de ar­bej­de­de på at skri­ve na­e­ste års dan­ske vin­der­me­lo­di. Pro­du­ce­ren Cut­fat­her sty­re­de lø­jer­ne. Man­dag var sid­ste ind­sen­del­ses­frist til grandprixet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.