M frem­ti­den Ejen­doms­han­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har hun sagt: »Jeg vil ger­ne byg­ge et hus op helt fra bun­den, jeg har al­tid va­e­ret in­ter­es­se­ret i ar­ki­tek­tur og in­dret­ning, og jeg har la­vet teg­nin­ger til hu­se, sam­ler bil­le­der og ser ef­ter i avi­ser for at se, hvad der er til salg, selv om jeg ik­ke skal bru­ge det li­ge nu.« (Til Jyl­landsPo­sten i ju­ni 2015) Er­fa­ring:

Ejer fle­re sto­re bo­li­ger på tva­ers af kon­ti­nen­ter. Har fast ba­se i Mo­ni­ca, men ejer og­så en stor lej­lig­hed i New York samt en stor bo­lig på Fis­her Island ud for Mi­a­mi An­dre bo­lig­g­la­de sport­s­stjer­ner: Tja.. Hvor skal vi be­gyn­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.