Bu­si­ness

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har hun sagt:

»En helt an­den ting vil va­e­re at stu­de­re bu­si­ness. In­ter­na­tio­nal bu­si­ness har al­tid va­e­ret no­get, jeg ger­ne vil. Når jeg er fa­er­dig med at spil­le ten­nis, er det dét, jeg gør.« (Til ten­niswor­l­dusa.org i ok­to­ber 2015) Er­fa­ring:

Med sto­re sponsoraf­ta­ler med gi­gan­ter som Adi­das, Ro­lex og Ba­bo­lat har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki al­le­re­de er­fa­ring med de sto­re dren­ge i bu­si­nes­sver­de­nen. Men hun er og­så åben for part­ne­re uden for sport­sin­du­stri­en. I et in­ter­view til Wall Stre­et Jour­nal i 2014 åb­ne­de hen­des far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, for tan­ken om et mu­ligt frem­ti­digt sam­ar­bej­de med ship­ping­gi­gan­ten Ma­ersk. De blev for­ret­nings­es­ser: Li­sten er lang, men for at bli­ve i ten­nis­ver­de­nen kan VENUS WIL­LI­AMS og Ma­ria Sha­ra­pova frem­ha­e­ves. Sidst­na­evn­te har in­ve­ste­ret i sit eget slik­ma­er­ke ’Su­gar­pova’, mens VENUS WIL­LI­AMS er ejer af tøj­fir­ma­et EleVen og in­te­r­i­ør-de­sign­fir­ma­et V Starr In­te­ri­o­rs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.