Mo­de­in­du­stri

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har hun sagt:

»Du el­sker mo­de, så la­er så me­get du over­ho­ve­det kan om det om­rå­de. Hvis du kan kom­bi­ne­re din pas­sion for tøj og de­sign med al den vi­den om for­ret­ning, som din far vil gi­ve dig igen­nem åre­ne, så vil du va­e­re godt ru­stet til en ny kar­ri­e­re.« (i et brev til en 11-årig ud­ga­ve af sig selv på play­er­stri­bu­ne.com.) Er­fa­ring:

Har pry­det for­si­den af tal­ri­ge sto­re mo­de­ma­ga­si­ner, op­t­rå­dt bo­dy­pain­tet i Sports Il­lu­stra­ted og ga­e­stet en mas­se sto­re mo­des­how – blandt an­det Mi­cha­el Kors’ i 2014 i New York (fo­to). At­le­ter der blev mo­dei­ko­ner:

Sven­ske BJÖRN BORG er det per­fek­te ek­sem­pel på en at­let, der skab­te sig et ka­em­pe navn i mo­de­in­du­stri­en. DAVID BECK­HAM og CRISTIANO RONALDO er an­dre ly­sen­de ek­semp­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.