Dan­mark slut­ter af mod Tjek­ki­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fi­re da­ge ef­ter VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ka­sak­h­stan af­slut­ter Dan­mark 15. novem­ber lands­holdsår­et, når Åge Ha­rei­des trop­per dra­ger til Mla­da Bo­leslav for at spil­le mod Tjek­ki­et.

»Det er en god mod­stan­der på et godt tids­punkt. Sport­s­ligt er de på ni­veau med Ru­ma­e­ni­en, de min­der om hin­an­den på spil­le­må­den, og så er det en ude­ba­ne­kamp, som og­så vil va­e­re til­fa­el­det, når vi mø­der Ru­ma­e­ni­en,« forta­el­ler Ha­rei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.