LORD AF NOT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NOT­TING­HAM FO­REST STIF­TET: 1865 KAELENAVN: The Reds, Tri­cky Tre­es HJEMMEBANE: Ci­ty Gro­und (30.445 til­sku­e­re) SPILLEDRAGT: Rø­de blu­ser, hvi­de shorts, rø­de strøm­per MANAGER: Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er TITLER: En­gelsk me­ster 1978, to FA Cup-titler (1898, 1958), fi­re Li­ga Cup­tit­ler (1978, 1979, 1989, 1990), to titler i Eu­ro­pa Cup’en for mester­hold (1979, 1980) NUVAERENDE PLA­CE­RING: PLA­CE­RING I SID­STE SA­E­SON: FREM­TID PÅ PLADS Der er en ny Lord af Not­ting­ham. Og han er dansk. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bli­ver Ni­ck­las Bendt­ner – med til­nav­net ’Lord’ –i dag pra­e­sen­te­ret som ny an­gri­ber i den en­gel­ske tra­di­tions­klub Not­ting­ham Fo­rest, der i øje­blik­ket spil­ler i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, The Cham­pions­hip.

Si­den april har Ni­ck­las Bendt­ners frem­tid va­e­ret uvis. Den­gang blev han løst af sin kon­trakt med ty­ske Wol­fsburg ef­ter et langt for­løb, hvor det stod klart, at Bendt­ner var kom­met så me­get på kant med klub­ben, at for­hol­det var døds­dømt. Men nu na­e­sten et halvt år se­ne­re kan der må­ske spo­res ly­se­re ti­der for an­gri­be­ren, der hidtil har for­søgt at hol­de for­men ved li­ge i FC Kø­ben­havn. Bendt­ner på rund­t­ur Bendt­ner an­kom til Not­ting­ham sent man­dag af­ten sam­men med sin agent, Ivan Marko Be­nes, for at på­be­gyn­de for­hand­lin­ger­ne med Fo­rest. I går blev han vist rundt på klub­bens tra­e­nings­an­la­eg samt på klub­bens sta­dion, Ci­ty Gro­und, hvor han så na­er­me­re på for­hol­de­ne. Her mød­te han des­u­den Not-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.