Dan­mark får et godt PL i Bra­si­li­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

16 da­ge ef­ter de Olym­pi­ske Le­ges af­slut­nings­ce­re­mo­ni er de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge fra i dag klar til at ta­ge imod ver­dens bed­ste han­di­cap­pe­de idra­ets­u­dø­ve­re, der­i­blandt det dan­ske hold på 15 at­le­ter.

Men selv om der ik­ke er så man­ge del­ta­ge­re af­sted, tror Dan­ske Spil al­li­ge­vel på, at der kom­mer mindst fem me­dal­jer i hus, hvil­ket og­så er den of­fi­ci­el­le målsa­et­ning. Så­le­des får man od­ds 1,95 på, at Dan­mark får seks me­dal­jer el­ler fle­re med hjem fra Bra­si­li­en.

»Dan­mark har langt fa­er­re at­le­ter i kamp i Rio sam­men­lig­net med de se­ne­ste Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Lon­don. Men de dan­ske PL-del­ta­ge­re er dog al­le på hver sin må­de så sta­er­ke, at samt­li­ge at­le­ter har mu­lig­hed for at ta­ge me­dal­je. Der­for tror vi, at Dan­mark en­der på fem PL-me­dal­jer i det sam­le­de na­tions­regn­skab,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.