1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er et gan­ske pa­ent od­ds, man får på sejr til gae- ster­ne. Fre­de­ri­cia er et af de bed­re hold i 1. di­vi­sion, og selv om de må­ske la­der et par stam­spil­le­re sid­de over, kom­mer man sta­dig med et fint hold. I sid­ste run­de vandt man pro­blem­frit over Svend­borg fra 2. di­vi­sion, og selv om Bra­brand er star­tet godt ud i den­ne sa­e­son, skal det og­så med i bil­le­det, at pul­je 3 har tre af de for­mode­de nedryk­ke­re i pulj­en og der­for vir­ker som den klart sva­ge­ste af de tre ra­ek­ker. For­skel­len på de to hold bør i hvert fald va­e­re stør­re, end od­dse­ne vi­ser, og 2-tal­let spil­les der­for.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.