2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fi­re mål er me­get at skul­le vin­de med, men HB Kø­ge bør kun­ne kla­re den op­ga­ve hér. Døl­lefjel­de/Mus­se er fra bun­den af Sja­el­lands­se­ri­en, og har i den­ne sa­e­son blandt an­det tabt med fi­re mål til Ny­kø­bing FC’s an­det­hold. De har en­kel­te spil­le­re med di­vi­sion­ser­fa­ring, men som hel­hed skal de ik­ke va­e­re i stand til at true et af de bed­re hold i 1. di­vi­sion. HB Kø­ge spa­rer gi­vet­vis et par folk, men vi­ste sid­ste år mod Fre­de­riks­sund, at for­skel­len på Sja­el­lands­se­ri­en og 1. di­vi­sion er me­get stor, så på en svaer dag prø­ves her, at HB Kø­ge vin­der med fi­re mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.