17-åri­ge an­holdt for kast mod am­bu­lan­ce

BT - - NYHEDER -

5. sep­tem­ber kl. 20.30 blev der ka­stet med gen­stan­de fra en gang­bro over Hum­le­bak­ken i Aal­borg mod en am­bu­lan­ce i ud­ryk­ning. Nu har po­li­ti­et an­holdt to 17-åri­ge dren­ge fra Aal­borg­om­rå­det.

Dren­ge­ne har for­kla­ret til po­li­ti­et, at de ka­ste­de med ae­b­ler og ik­ke sten. I alt op­holdt fi­re un­ge dren­ge sig på gang­bro­en, da der blev ka­stet gen­stan­de mod am­bu­lan­cen i ud­ryk­ning og en bil. Men på bag­grund af af­hø­rin­ger af de fi­re har Nord­jyl­lands Po­li­ti kun­net fast­slå, at kun de to an­hold­te gjor­de sig skyl­di­ge i at ka­ste med gen­stan­de mod kø­re­tø­jer­ne på vej­en un­der dem.

»De har ef­ter nog­le fri­tidsak­ti­vi­te­ter pluk­ket nog­le ae­b­ler, som de ka­ste­de ef­ter hin­an­den. Der­ef­ter ta­ger de op­hold på bro­en, hvor de drop­pe­de ae­b­ler­ne ned på bi­ler, der kør­te på vej­en un­der dem el­ler ka­ste­de dem ef­ter bi­ler­ne,« forta­el­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Frank Ol­sen til BT.

»De er lidt brød­be­tyn­ge­de over det, de har gjort. Nu kan de godt se, at det var det re­ne ga­li­ma­ti­as.«

De to 17-åri­ge er sig­tet for at ha­ve over­t­rå­dt straf­fe­lovens § 252, der hand­ler om at brin­ge an­dres liv og før­lig­hed i fa­re. Frank Ol­sen op­ly­ser, at de ik­ke vil bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.