Kvin­de fal­det over bord fra kryd­stogtskib

BT - - NYHEDER -

En 32-årig kvin­de er iføl­ge me­di­et abc-news fal­det i van­det fra et kryd­stogtskib ta­et på Ba­ha­mas. Uhel­det skul­le va­e­re sket i går kl. 10.30 dansk tid om bord på ski­bet Car­ni­val Ecst­a­sy, der har plads til 2.056 ga­e­ster. Ski­bet var om­kring 25 km fra Ba­ha­mas kyst.

Det er an­den gang i år, at en ga­est på et Car­ni­val Cru­i­se Li­neskib er fal­det over bord. I maj led den 33-åri­ge ame­ri­ka­ner Sa­mantha Bro­berg sam­me ska­eb­ne. Hun blev set fal­de fra 10. eta­ge, hvor­ef­ter hun ram­te van­det og ef­ter­lod en rød plet i van­det. Ulyk­ken blev un­der­søgt som en for­bry­del­se. Sa­mantha Bro­bergs fald er sta­dig ik­ke opkla­ret, men i maj modt­og Car­ni­val Cru­i­se Li­ne kri­tik for, at de ser­ve­re­de for me­get al­ko­hol for ga­ester­ne om bord.

De sid­ste 16 år er me­re end 270 per­so­ner fal­det over bord på kryd­stogtski­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.