En­de­lig vand­ta­et og he

BT - - NYHEDER -

NY IPHONE I af­tes dansk tid lan­ce­re­de Ap­ple en­de­lig iPhone 7, og der var, som sa­ed­van­lig, ik­ke ret man­ge de­tal­jer om den nye te­le­fon, der ik­ke var slup­pet ud på for­hånd. Ik­ke de­sto min­dre var der nog­le få over­ra­skel­ser – blandt an­det de nye trå­d­lø­se ho­ved­te­le­fo­ner, kal­det AirPods, som der ik­ke var ble­vet la­ek­ket bil­le­der af på for­hånd.

Rent fy­sisk er iPhone 7 på stort set al­le må­der en tro ko­pi af iPhone 6. Den ene­ste di­rek­te for­skel er, at an­ten­ne-“stre­ger­ne” på bag­si­den er ble­vet flyt­tet og er en smu­le min­dre frem­tra­e­den­de. Ud­over det er beg­ge de to te­le­fo­ner, 7 og 7 Plus, sam­me stør­rel­ser som tid­li­ge­re, nem­lig 4,7 og 5,5 tom­mer.

Det vil dog til for­skel fra tid­li­ge­re va­e­re mu­ligt at få te­le­fo­nen helt i sort – end­da i to for­skel­li­ge ver­sio­ner, en skin­nen­de ver­sion og en mat ver­sion. 50 pro­cent hur­ti­ge­re Te­le­fo­nen er iføl­ge Ap­ple 50 pct. hur­ti­ge­re end den fo­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion, tak­ket va­e­re den nye A10 Fu­sion-pro­ces­sor. Den nye iPhone er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.