Skud­sik­re ve­ste red­der be­tjen­te

BT - - NYHEDER -

To po­li­ti­folk blev i går an­gre­bet af en mand med kniv i den bel­gi­ske ho­ved­stad Bruxel­les. De slap uskadt, for­di de var ud­sty­ret med skud­sik­re ve­ste.

Po­li­ti­et vil ik­ke kom­me na­er­me­re ind på man­dens iden­ti­tet el­ler mo­ti­vet til at an­gri­be be­tjen­te­ne. Men kniv­stik­ke­ri­et fandt sted i by­de­len Mo­len­be­ek, hvor en ra­ek­ke is­la­mi­ster, der stod bag et blo­digt ter­r­or­an­greb i Pa­ris sid­ste år, kom fra. En an­den po­li­ti­pa­trul­je an­holdt man­den. Han er nu va­re­ta­egts­fa­engs­let.

»To be­tjen­te på pa­trul­je blev an­gre­bet med kniv af en mand, mens de be­fandt sig i par­ken Bon­ne­vie i Mo­len­be­ek,« si­ger en talskvin­de for po­li­ti­et.

De blev ramt fle­re gan­ge af kni­ven, men de var be­skyt­tet af de­res skud­sik­re ve­ste og var hel­di­ge ik­ke at bli­ve sår­et.

Kniv­stik­ke­ri­et fandt sted midt på ef­ter­mid­da­gen.

I sid­ste må­ned blev en kvin­de­lig be­tjent dra­ebt af hug med en ma­che­te i by­en Char­leroi. Ger­nings­man­den var en al­ge­ri­er, som op­holdt sig ulov­ligt i Bel­gi­en.

Is­la­misk Stat tog skyl­den for dra­bet.

Bel­gi­en har va­e­ret i hø­je­ste alarm­be­red­skab, si­den ji­ha­di­ster i marts dra­eb­te 32 men­ne­sker i Bruxel­les’ luft­havn og i by­ens me­tro. Og­så det­te an­greb tog Is­la­misk Stat skyl­den for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.