Bri­ter be­ta­ler flygt­nin­gemur ved Ca­lais

BT - - NYHEDER -

Op­fø­rel­sen af en mur ved den så­kald­te jungle­lejr i den nord­fran­ske hav­ne­by Ca­lais, hvor der le­ver tu­sind­vis af mi­gran­ter og flygt­nin­ge, vil bli­ve ind­ledt in­den for gan­ske kort tid, si­ger den bri­ti­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Ro­bert Goodwill.

Mu­ren bli­ver be­talt af Stor­bri­tan­ni­en, som iføl­ge Goodwill er be­gyndt at for­ø­ge sik­ker­he­den i om­rå­det for­ud for byg­ge­ri­et.

Mu­ren skal be­skyt­te hav­ne­om­rå­det og vej­stra­ek­nin­gen frem til Den En­gel­ske Ka­nal.

Fra lej­ren for­sø­ger man­ge at kom­me vi­de­re til Stor­bri­tan­ni­en ved at sni­ge sig om bord på last­bi­ler, der kø­rer via tun­ne­len un­der Den En­gel­ske Ka­nal til Stor­bri­tan­ni­en, el­ler ta­ger tu­ren over van­det om bord på fa­er­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.