Be­skyld­nin­ger om svin­del ved valg i Ga­bon

BT - - NYHEDER -

Ga­bons gen­valg­te pra­esi­dent Ali Bongo, som bli­ver be­skyldt for at ha­ve svind­let ved val­get i sid­ste uge, la­eg­ger af­stand til op­for­drin­ger om at gen­op­ta­el­le stem­mer­ne.

»Det er en af­gø­rel­se, der er op til for­fat­nings­dom­sto­len,« si­ger han.

I et in­ter­view med den fran­ske ra­dio­sta­tion Eu­ro­pe 1 si­ger Bongo, at hvis der er be­gå­et valgs­vin­del, er det hans mod­stan­der Je­an Ping, som har be­gå­et den.

Op­po­si­tions­le­de­ren Ping si­ger, at hans valgsejr blev stjå­let af Bongo.

EU har åbent be­tviv­let det of­fi­ci­el­le re­sul­tat, og Frank­rig har op­for­dret til en gen­op­ta­el­ling af stem­mer­ne.

Je­an Ping ap­pel­le­rer til det in­ter­na­tio­na­le sam­fund om at hja­el­pe.

» Al­le ved, hvad re­sul­ta­tet af val­get var. Og al­le ved, at Bongo gør alt, hvad han kan, for ik­ke at ac­cep­te­re det,« si­ger Ping.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.