Bil­letsvind­ler hav­de spil­le­ga­eld

BT - - NYHEDER -

Den 30-åri­ge Mar­tin Hi­bel er ved Ret­ten i Oden­se idømt to års fa­engsel for groft bed­ra­ge­ri med fal­ske kon­cert­bil­let­ter. Det op­ly­ser rets­for­mand Jens Lind.

Det var spil på net­tet og spil­le­ga­eld til pri­vat­per­so­ner, der gjor­de, at den 30-åri­ge mand end­te med at bed­ra­ge 62 men­ne­sker. Det er­kend­te han i ret­ten. »Jeg er sinds­sygt ked af det, som jeg har gjort. Det he­le har va­e­ret en ond cir­kel. Jeg har ik­ke haft det så godt og har fak­tisk spil­let man­ge af pen­ge­ne op. Jeg har fak­tisk spil­let dem al­le sam­men op, si­ger han.

Pen­ge­ne tik­ke­de ind på man­dens kon­to, men de hå­be­ful­de kø­be­re modt­og ik­ke bil­let­ter­ne.

Man­den har blandt an­det svind­let med fal­ske bil­let­ter til Skan­der­borg Festi­val, Roskil­de Festi­val, til en kon­cert med Ade­le og til en fod­bold­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.