Nej, bru­ne skal ik­ke iso­le­res fra de hvi­de

BT - - NYHEDER -

ÖZLEM CEKIC

om, at det er et brud på loven, og jeg kla­ger til Li­ge­be­hand­lings­na­ev­net på veg­ne af for­e­nin­gen Bro­byg­ger­ne. Det er ik­ke okay at op­de­le un­ge ef­ter hud­far­ve el­ler et­ni­ci­tet. Børn skal vur­de­res ud fra de­res kom­pe­ten­cer og hand­lin­ger. Man skal hu­ske, at selv­om bør­ne­ne er bru­ne, er de sta­dig dan­ske. Op­de­ling ef­ter et­ni­ci­tet er med til at gra­ve grøf­ter mel­lem for­skel­li­ge be­folk­nings­grup­per i ste­det for at byg­ge bro. Jeg går el­lers ud fra, at gym­na­si­er skal va­e­re med til at byg­ge bro mel­lem be­folk­nings­grup­per.

JEG ER OVERBEVIST

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.