Gri­se li­vet

BT - - NYHEDER -

Det er jo tek­ni­ker­ne, der skal un­der­sø­ge det na­er­me­re og fast­slå år­sa­gen, men umid­del­bart ga­et­ter vi på, at bran­den er op­stå­et et sted i for­bin­del­se med el-in­stal­la­tio­nen An­ders Han­sen, le­der af lo­kal­po­li­ti­et i Aa­ben­raa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.