Prins Char­les vil be­va­re bre­vet

BT - - NYHEDER -

Stor­bri­tan­ni­ens tron­føl­ger er be­kym­ret for, at de go­de gam­mel­dags bre­ve er på vej ud i glem­s­len. I en ta­le for at mar­ke­re 500-året for det bri­ti­ske po­stva­e­sen ad­va­rer prins Char­les om, at kun­sten at skri­ve et brev er ’tru­et på li­vet’ af so­ci­a­le me­di­er og sms’er.

Han kal­der den nye kul­tur for ’140 ka­rak­te­rer el­ler min­dre-kul­tu­ren’. Det er en hen­vis­ning til, at man højst kan skri­ve 140 tegn på Twit­ter. Iføl­ge kron­prin­sen er det øde­la­eg­gen­de for den tan­ke­gang, der lig­ger bag, når der skal kon­stru­e­res or­dent­li­ge sa­et­nin­ger.

»Fak­tisk er det i bund og grund ret vig­tigt, at man kan la­ve en lo­gisk or­den af tan­ker i gram­ma­tisk kor­rekt prosa,« si­ger han i sin ta­le iføl­ge avi­sen Daily Mail.

Avi­sen på­pe­ger i øv­rigt, at prins Char­les er kendt for at va­e­re en ivrig brevskri­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.