Fan­ger bli­ver jø­der for at få bed­re mad

BT - - NYHEDER -

Den jø­di­ske re­li­gion får nye sja­e­le blandt fan­ger i skot­ske fa­engs­ler. Avi­sen Daily Record skri­ver, at den jø­di­ske tro bre­der sig blandt fan­ger­ne. Selv hår­de kri­mi­nel­le sø­ger til­flugt i Torah og Tal­m­ud. Avi­sen na­ev­ner, at en vold­ta­egts­for­bry­der er en af dem, der nu plud­se­lig er­kla­e­rer sig for jø­de.

Imid­ler­tid er der mu­lig­vis an­dre bag­tan­ker end de rent re­li­gi­øse. Avi­sen na­ev­ner, at fan­ger­ne kan va­e­re in­spi­re­ret af en epi­so­de i tv-showet ’Oran­ge Is the New Bla­ck’, hvor en per­son kon­ver­te­rer til jø­de­dom for at få bed­re mad.

For kon­se­kven­sen af de man­ge nye jø­di­ske ind­sat­te er, at de nu skal ha­ve mad, der er til­be­redt ef­ter de sa­er­li­ge jø­di­ske reg­ler, kos­her. Den kan ik­ke la­ves i fa­engs­ler­nes køk­ke­ner og skal le­ve­res ude­fra. Fa­engs­ler­ne er for­plig­tet til at op­fyl­de de ind­sat­tes re­li­gi­øse krav til mad. Avi­sen skri­ver, at der i 2013-2014 kun var ni jø­der i al­le skot­ske fa­engs­ler. Ale­ne i fa­engs­let Gleno­chil er der li­ge nu 90.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.