Am­bu­lan­ce kva­e­ste­de tre i New Ze­aland

BT - - NYHEDER -

Det er nor­malt am­bu­lan­cen, der til­kal­des, når per­so­ner er kom­met til ska­de ved ulyk­ker, men det var no­get an­der­le­des for­an Auck­land Ho­spi­tal i New Ze­aland for­le­den. Nyheds­bu­reau­et dpa skri­ver, at en am­bu­lan­ce kom kø­ren­de, og plud­se­lig ram­te den et bus­stop­pe­sted for­an ho­spi­ta­let. Her stod folk og ven­te­de på bus­sen. Po­li­ti­et si­ger, at am­bu­lan­cen iføl­ge de fo­re­lø­bi­ge op­lys­nin­ger ik­ke kør­te med ud­ryk­ning, men den hav­de dog en pa­tient med.

Tre per­so­ner blev let­te­re kva­e­stet og måt­te be­hand­les på ho­spi­ta­let. In­gen af de fi­re per­so­ner i am­bu­lan­cen kom no­get til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.