Kokos­ma­elk til pra­esi­den­ten

BT - - NYHEDER -

USAs pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma be­sø­ger i dis­se da­ge La­os i for­bin­del­se med det 29. Ase­an­top­mø­de, der af­hol­des i ho­ved­sta­den Vi­en­ti­a­ne.

Han er den før­ste sid­den­de pra­esi­dent, der har be­søgt det øst­a­si­a­ti­ske land, og han be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at mø­des med fle­re over­le­ven­de fra de ame­ri­kan­ske bom­bar­de­men­ter af lan­det un­der Viet­nam-kri­gen. Oba­ma lo­ve­de 90 mio. dol­lar til at ryd­de op i de øde­la­eg­gel­ser, USA ned­kald­te over La­os for over 40 år si­den.

Der­u­d­over be­søg­te han et bud­dhi­stisk tem­pel og fik sig en tår frisk kokos­ma­elk i Lu­ang Pra­bang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.