DEN MUSLIMSKE PILGRIMSFAERD 2016

BT - - NYHEDER -

Den år­li­ge muslimske pilgrimsfaerd, haj, be­gyn­der fre­dag 9. sept. og slut­ter 14. sept. Da­to­er­ne blev fast­sat af pil­grimsmyn­dig­he­der­ne i Sau­di-Ara­bi­en 1. sept. Da­ge­ne er fast­sat via må­nens po­si­tion. På pil­grims­fa­er­dens tred­je dag kom­mer høj­ti­den Eid al-Adha. Al­le mus­li­mer ven­tes at fo­re­ta­ge pil­grims­rej­sen til is­lams hel­lig­ste by, Mek­ka i Sau­di-Ara­bi­en, mindst én gang i li­vet. Rej­sen til Mek­ka skal og­så sym­bo­li­se­re en rej­se, som pro­fe­ten Muham­med i år 632 fo­re­tog til Mek­ka, hvor han var født. Pil­grims­fa­er­den er en af fem søj­ler i is­lam. På pil­grims­fa­er­den skal pil­grim­me­ne va­e­re en­kelt kla­edt uden sym­bo­ler på vel­stand. Fa­er­den skal min­de mus­li­mer om, at al­le er li­ge for Al­lah. Kil­der: al-Ja­ze­e­ra, The In­de­pen­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.