Pind vil for­by­de ryg­ning i fa­engs­ler

BT - - NYHEDER -

Står det til ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), skal al in­den­dørs ryg­ning i lan­dets fa­engs­ler frem­over va­e­re for­budt.

I dag er det som ud­gangs­punkt for­budt at ry­ge in­den­dørs i Kri­mi­nal­forsor­gens in­sti­tu­tio­ner. For­bud­det om­fat­ter ik­ke de ind­sat­tes cel­ler og be­søgs­rum, hvor det er den ind­sat­te, der be­stem­mer.

Bag­grun­den er en un­der­sø­gel­se fra Fa­engsels­for­bun­det, der vi­ser, at syv ud af ti fa­engsels­be­tjen­te pla­ges af pas­siv ryg­ning på ar­bej­det.

»Ove­ralt i det of­fent­li­ge er der ind­ført ry­ge­for­bud, og jeg ser in­gen grund til, at det sam­me ik­ke og­så bør ga­el­de i fa­engs­ler og ar­re­st­hu­se, ud­ta­ler ju­stits­mi­ni­ste­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.