Luf­tens mod­ne hel­te

BT - - NYHEDER -

hel­te­ger­ning. Og det er det dra­ma, der er fil­mens om­drej­nings­punkt

Vil det lyk­kes ky­ni­ske ’skri­ve­bord­s­fa­sci­ster’ at pil­le ’Sul­ly’ ned fra pie­desta­len og flå den vel­fortjen­te hel­te­sta­tus af ham? En frem­ra­gen­de Hanks Fa­cts ka­ram­bo­le­rer, når man i bag­klog­ska­bens klo­ge lys skal vur­de­re va­er­di­en af den men­ne­ske­li­ge in­tu­i­tion.

Det er i re­kon­struk­tio­nen af sel­ve nød­lan­din­gen, at fil­men er sta­er­ke­st.

Fantastisk com­pu­ter­tek­no­lo­gi, et sprit­nyt Ale­xa IMAX 65 mm ka­me­ra og en al­de­les frem­ra­gen­de og un­der­spil­let Tom Hanks gør det he­le ån­de­løst spa­en­den­de, au­ten­tisk og dybt be­va­e­gen­de.

Man kan un­dre sig over, at ’Cl­in­ten’ ka­ster sig over en vir­ke­lig be­gi­ven­hed, der vil va­e­re kendt af de fle­ste.

Men der er no­get uni­ver­selt dra­gen­de over flyka­ta­stro­fer, hver­da­gens hel­te og de­res kamp mod ky­ni­ske pa­ra­graf­ryt­te­re.

Og så er der må­ske én ting me­re, der in­ter­es­se­rer den al­dren­de in­struk­tør:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.