Lin­se: Mop­per er al­vor­ligt syg

BT - - NYHEDER -

Der ple­jer at va­e­re sto­re smil og godt hu­mør på Islands Bryg­ge, hvor de far­ve­ri­ge per­son­lig­he­der Lin­se Kes­sler, hen­des dat­ter Step­ha­nie og mor Ann, som i fa­mi­li­en bli­ver kaldt for Mop­per, bor og hu­se­rer til dag­lig. Men alt er ik­ke, som det skal va­e­re. I går kun­ne Lin­se Kes­sler af­slø­re, at Mop­per er al­vor­ligt syg.

»Vi be­kra­ef­ter på veg­ne af mig selv, Step­ha­nie og min bror (bok­se­ren Mik­kel Kes­sler, red.), at Mop­per er syg. Al­vor­ligt syg,« af­slø­re­de den barm­fa­gre per­son­lig­hed til pres­se­mø­det i for­bin­del­se med den nye sa­e­son af tv-se­ri­en ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’.

Fa­mi­li­en øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om, hvad mor Ann fejl­er, og un­der­stre­ger, at det er fa­mi­lie­over­ho­ve­dets egen hi­sto­rie, som hun selv skal forta­el­le.

Ann Pa­tri­cia Chri­sti­an­sen, der er Mop­pers bor­ger­li­ge navn, kun­ne i år fejre 78 års fød­sels­dag. Den før­ste fød­sels­dag som ol­de­mor til lil­le Al­ba, som bar­ne­bar­net Step­ha­nie fød­te i be­gyn­del­sen af året. I for­bin­del­se med fød­sels­da­gen hyl­de­de Lin­se Kes­sler sin mor på In­s­ta­gram med tek­sten:

»Du er den se­je­ste i he­le ver­den!«

I af­ten ind­le­des sa­e­son 10 af den po­pu­la­e­re tv-se­rie, hvor Dan­mark end­nu en gang kan føl­ge med i den far­ve­ri­ge fa­mi­lies hver­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.