Ik­ke helt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HAN SÅ IK­KE vold­somt kom­forta­bel ud, som han sad dér i en gul t-shirt med Not­ting­ham Fo­rest-log­o­et på bry­stet. Sva­re­ne var kor­te og ind imel­lem ir­ri­tab­le, og vilj­en til at snak­ke om for­ti­den no­get na­er ik­ke-ek­si­ste­ren­de. Ja, på gårs­da­gens pra­e­sen­te­ren­de pres­se­mø­de var det på al­le ta­en­ke­li­ge må­der ty­de­ligt, at Ni­ck­las Bendt­ner star­ter fra bag­hjul, nu hvor han ef­ter na­e­sten seks må­ne­der i skam­me­kro­gen igen er ble­vet luk­ket ud i fod­bol­dens åb­ne klas­se­va­e­rel­se.

Bendt­ner har fun­det sig en ny klub, og det kan kun bi­fal­des. Det var – sagt med stor un­der­dri­vel­se – i dén grad og­så på ti­de. Seks må­ne­der uden en ar­bejds­gi­ver er for me­get. Selv for en mand med Bendt­ners stor­plet­te­de ge­ne­ra­lie­blad.

Men lad nu det lig­ge. ’For­ti­den

SØ­REN HANGHØJ KRISTENSEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

år ly­der Ni­ck­las Bendt­ners kon­trakt med Not­ting­ham Fo­rest. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger in­de­hol­der dan­ske­rens af­ta­le og­så klau­su­ler om bonus ved score­de mål, play­of­f­kam­pe el­ler op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague. for­skel­li­ge klub­ber har Ni­ck­las Bendt­ner nu haft som ar­bejds­gi­ver i Eng­land. Ar­se­nal, Bir­m­ing­ham, Sun­der­land og nu Not­ting­ham Fo­rest har haft pa­pir på dan­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.