Ca­ro­li­na Pant­hers

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De fle­ste hold, der ta­ber Su­per Bowl, ple­jer at ha­ve sva­ert ved at rej­se sig den ef­ter­føl­gen­de sa­e­son. Ta­bet af cor­ner­ba­ck Josh Nor­man gør ondt, men an­gre­bet er in­takt og får til­med wi­de re­cei­ver Kel­vin Benja­min til­ba­ge ef­ter en ska­de, der holdt ham ude he­le sid­ste sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.