Se­att­le Sea­hawks

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er spørgs­måls­tegn om­kring lø­be­an­gre­bet, ef­ter run­ning ba­ck Mars­hawn Lynch er gå­et på pen­sion, og den of­fen­si­ve linje har mi­stet et par pro­fi­ler. For­sva­ret er dog sta­dig uhyg­ge­ligt sta­er­kt, og man skal al­drig af­skri­ve Ri­chard Sher­man og kom­pag­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.