Todd Gur­ley

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter at ha­ve mis­set de før­ste to kam­pe på grund af ef­ter­virk­nin­ger­ne af en kors­bånds­ska­de løb Todd Gur­ley bog­sta­ve­ligt talt med al­le over­skrif­ter­ne i ok­to­ber sid­ste år. I si­ne før­ste fi­re kam­pe fra start hav­de run­ning­ba­ck­en et snit på 128 lø­bey­ards pr. kamp. Det sik­re­de Gur­ley pri­sen som sa­e­so­nens bed­ste of­fen­si­ve første­års­spil­ler. En va­er­dig arv­ta­ger for Eric Di­ck­er­son, der i 1984 som an­detårs­spil­ler løb 2.105 yards i sa­e­so­nen – en re­kord,

der sta­dig står.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.