Ja­red Goff

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv ik­ke en Hol­lywood­ma­nuskript­for­fat­ter kun­ne ha­ve skre­vet en bed­re dre­je­bog. Da­gen ef­ter, Los An­ge­les’ stør­ste sport­s­stjer­ne, ba­sket­ball-iko­net Ko­be Bry­ant fra La­kers, spil­le­de sin sid­ste kamp, an­non­ce­re­de Rams, at hol­det hav­de sik­ret sig top­val­get i NFL-draf­ten og der­med en god kan­di­dat til at fyl­de hul­let ef­ter ’The Bla­ck Mam­ba’. Han end­te med at hed­de Ja­red Goff, men den 21-åri­ge quar­ter­ba­ck må af­fin­de sig med at va­e­re re­ser­ve ind­til vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.