Fi­re­ban­den fulg­tes til mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STATUS QUO Den co­lom­bi­an­ske cy­kel­ryt­ter Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) lig­ner ef­ter­hån­den et rig­tig godt bud på en sam­let vin­der af årets ud­ga­ve af Vu­el­ta a Es­paña. I hvert fald lyk­ke­des det end­nu en gang for Mo­vistar-ryt­te­ren at hol­de styr på si­ne naermeste kon­kur­ren­ter, og der­med fø­rer co­lom­bi­a­ne­ren fort­sat med 3 mi­nut­ter og 37 se­kun­der ned til Chris Froo­me (Sky) på an­den­plad­sen.

Este­ban Cha­ves (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge) ind­ta­ger tred­je­plad­sen 20 se­kun­der ef­ter Froo­me, og Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff) er på fjer­de­plad­sen fem se­kun­der ef­ter Cha­ves.

De fi­re kør­te da og­så sam­men over mål­stre­gen i Ca­mins del Pe­ny­a­go­losa ef­ter 177,5 ki­lo­me­ters ridt over fi­re ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger af­slut­ten­de med en op­kør­sel mod mål på 3,8 ki­lo­me­ter med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 12,5.

»Det var en ty­pisk, brutal stig­ning op mod mål. En ty­pisk Vu­el­ta-stig­ning med me­get stej­le styk­ker. Det Det var en ty­pisk, brutal stig­ning op mod mål. En ty­pisk Vu­el­ta­stig­ning med me­get stej­le styk­ker. Det hand­le­de ba­re om at hol­de sit eget ja­ev­ne tem­po og sam­ti­dig hol­de øje med de pri­ma­e­re kon­kur­ren­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.