Da­to­en er sat for sva­er­va­egts­brag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er fast­sat ny da­to for mø­det mel­lem bok­ser­ne Ty­son Fury og Vla­di­mir Klits­chko. Den la­en­ge ven­te­de re­tur­kamp mel­lem sva­er­va­eg­ter­ne bli­ver bok­set i Man­che­ster 28. ok­to­ber. I novem­ber vandt Fury stor­kam­pen mod Klits­chko og sik­re­de sig WBA-, WBO- og IBF-tit­ler­ne. Re­tur­mø­det skul­le op­rin­de­ligt va­e­re af­vik­let i juli, men for­di Fury på­drog sig en an­kel­ska­de, blev det ud­sat. Fury er no­te­ret for 25 sej­re og in­gen ne­der­lag i sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re, mens Klits­chko har bog­ført 64 sej­re – her­af 54 på kno­ck­out – og 4 ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.