Ti­ger Woods øj­ner snar­ligt co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den ame­ri­kan­ske gol­f­stjer­ne Ti­ger Woods er snart klar til igen at ind­ta­ge al­ver­dens gol­f­ba­ner. Det si­ger han selv i en ud­ta­lel­se ef­ter me­re end et år, hvor den tid­li­ge­re ver­den­set­ter har va­e­ret ude med ska­der og gen­nem­gå­et en ra­ek­ke ry­go­pe­ra­tio­ner.

Woods hå­ber på at va­e­re klar til ok­to­ber, hvor Sa­feway Open i Na­pa, Ca­li­for­ni­en, sky­der 2016/2017-sa­e­so­nen i gang på PGA-tou­ren.

Ti­ger Woods har ik­ke vun­det en ma­jor­ti­tel si­den 2008, hvor det blev til en sejr ved US Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.