DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske fod­bold­spil­ler Ni­ck­las Bendt­ner blev i går pra­e­sen­te­ret som ny an­gri­ber for den en­gel­ske Cham­pions­hip-klub Not­ting­ham Fo­rest.

Der­med er den dan­ske an­gri­bers frem­tid på plads, og det har få­et de før­ste book­ma­ke­re til at kom­me på ba­nen med od­ds på, hvor­dan det så går ham i Fo­rest.

Dan­ske Spil tror på pa­en suc­ces, idet man blot gi­ver od­ds 1,95 på, at han la­ver ni mål el­ler me­re i den re­ste­ren­de del af sa­e­so­nen.

»Ni­ck­las Bendt­ner kan va­e­re me­get målsik­ker og er et godt køb for Not­ting­ham Fo­rest, der har am­bi­tio­ner om at pla­ce­re sig højt i Cham­pions­hip. Han skal nok få sco­ret en del for sin nye klub,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Al­le­re­de 20. sep­tem­ber skal Fo­rest mø­de Ar­se­nal i Le­ague Cup. Her gi­ver en Bendt­ner­scor­ing od­ds 3,50.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.