1 , 9 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den li­tu­ai­ske liga er kna­ek­ket over i to, og der er me­get stor for­skel på de fi­re øver­ste og fi­re ne­der­ste hold. At­lan­tas har i den­ne sa­e­son 13 gan­ge mødt hold fra den ne­der­ste del af ta­bel­len og vun­det de 12 af kam­pe­ne – her­af ot­te med me­re end ét mål. Da man for et par må­ne­der si­den var på ude­ba­ne mod Ute­nis, vandt man med 2-0, og det er end­nu me­re op­lagt, at man vin­der den­ne gang. Ute­nis har nem­lig ik­ke det vil­de at spil­le for, mens kam­pen er me­get vig­tig for At­lan­tas, og der­til kom­mer, at Ute­nis ik­ke har hen­tet ét ene­ste po­int mod top fi­re-hol­de­ne.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.