2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker godt nok til den fri­ske si­de, at Kau­no er fa­vo­rit i den­ne kamp. Hol­det lig­ger sidst i den li­tau­i­ske liga og har blot vun­det to kam­pe i den­ne sa­e­son. Man har et par gan­ge over­ra­sket stort mod At­lan­tas og Zal­gi­ris, men som hel­hed mang­let kva­li­tet. Lie­ta­va lig­ger num­mer fem og vir­ker da og­så som det bed­ste af de dår­lig­ste hold i den li­tau­i­ske liga. I de tre før­ste mø­der mel­lem de to hold i sa­e­so­nen har Lie­ta­va vun­det de to – her­af 5-1 i den til­sva­ren­de kamp tid­li­ge­re på året – så selv om Kau­nos mo­ti­va­tion er en anel­se stør­re, bør 2-tal­let va­e­re et godt spil.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.