1 , 59

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se, hvor­dan den for­sva­ren­de Su­per Bowl-me­ster, Den­ver Bron­cos, kan gen­ta­ge be­drif­ten med at slå Ca­ro­li­na Pant­hers, som til­fa­el­det var i Su­per Bowl. Den­ver har mi­stet et par spil­le­re i det el­lers nor­malt sta­er­ke for­svar, og så er quar­ter­ba­ck-leg­en­den Peyton Man­ning gå­et på pen­sion. Der­for er det yderst uprø­ve­de Tre­vor Sie­mi­an, der be­gyn­der som quar­ter­ba­ck, og det bør Ca­ro­li­nas for­svar ud­nyt­te. Sid­ste års bed­ste spil­ler Cam Newton får Kel­vin Benja­min til­ba­ge fra en lang ska­des­pau­se, og det bør af­gø­re tin­ge­ne i Ca­ro­li­nas favør.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.