En giraf er ik­ke ba­re en giraf

BT - - NYHEDER -

Den afri­kan­ske giraf er ik­ke ba­re en giraf. Det er i vir­ke­lig­he­den fi­re ar­ter, der lig­ner hin­an­den, men ik­ke har sam­me ge­ne­ti­ske ma­te­ri­a­le.

Det fast­slår for­ske­re i et op­sigtsva­ek­ken­de stu­die, der i går er of­fent­lig­gjort i tids­skrif­tet Cur­rent Bi­o­lo­gy.

Her måt­te for­sker­ne un­der felt­stu­di­er i Na­mi­bia kon­sta­te­re, at der i vir­ke­lig­he­den er ta­le om fi­re ar­ter, for­di gir­af­grup­per­ne i mil­li­o­ner af år ik­ke har par­ret sig på tva­ers og der­ved ud­veks­let ge­ne­tisk ma­te­ri­a­le, skri­ver BBC.

For­sker­ne har nu ind­delt dem i 1) Den syd­li­ge giraf, 2) Ma­sai­giraf­fen, 3) Net­giraf­fen og 4) Den nord­li­ge giraf.

De sid­ste 15 år er giraf­be­stan­den i Afri­ka fal­det med 40 pct.. Der skøn­nes nu at le­ve 90.000 vildt i den afri­kan­ske na­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.