Kra­e­ver 316 mio. i OW Bun­ker-sag

BT - - NYHEDER -

For­e­nin­gen OW Bun­kerIn­ve­stor sta­ev­ner nu di­rek­tio­nen, fle­re le­den­de me­d­ar­bej­de­re samt be­sty­rel­sen i OW Bun­ker, som gik kon­kurs i 2014. Sta­ev­nin­gen om­fat­ter og­så ka­pi­tal­fon­den Altor, som eje­de OW Bun­ker, da sel­ska­bet blev børsno­te­ret.

Det op­ly­ser for­e­nin­gen i en pres­se­med­del­el­se ef­ter ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i går.

Sta­ev­nin­gen kom­mer, for­di med­lem­mer­ne af For­e­nin­gen OW Bun­ker-In­ve­stor me­ner, at al­le de sta­ev­ne­de par­ter har haft kend­skab til og har et an­svar for, at prospek­tet fra børsno­te­rin­gen ik­ke var da­ek­ken­de for de fak­ti­ske for­hold i OW Bun­ker.

De in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer, der bl.a. ta­el­ler pen­sions­sel­ska­ber­ne ATP og PFA, har rejst et er­stat­nings­krav på om­kring 769 mio. kr.. Der­med kom­mer det sam­le­de krav op på godt en mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.