Ja, vi skyl­der dem en god vel­komst

BT - - NYHEDER -

AN­NE MA­RIE HELGER

den grad til nog­le hu­ma­ne og na­este­ka­er­li­ge ger­nin­ger, ef­ter vi har op­ført os, som vi har. Jeg er me­get ked af den må­de, vi be­hand­let men­ne­sker på, som er flyg­tet fra krig, ra­eds­ler, fat­tig­dom og kli­ma­for­an­drin­ger. Det er på hø­je tid, at vi får en of­fent­lig mar­ke­ring, der vi­ser, at der og­så fin­des folk i Dan­mark, som har en helt an­den og ven­lig hold­ning over­for dem, som tra­en­ger til hjaelp. Fe­sten skal ses som et pla­ster på sår­et for de man­ge, som er ble­vet og sta­dig bli­ver be­hand­let dår­ligt.

VI TRA­EN­GER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.