Juli: vå­dt – sep

BT - - NYHEDER -

Ma­ria, der sam­men med sin lil­le­bror la­ve­de fle­re salt­o­mor­ta­ler til ae­re for fo­to­gra­fen. Vi har holdt fe­rie i Dan­mark – i som­mer­hus i Dron­ning­møl­le og på cam­ping ved Fårup Som­mer­land. Vi har va­e­ret lidt ke­de af den dan­ske som­mer. Den var ret våd, da vi var i som­mer­hus, så her til ef­ter­å­ret ta­ger vi til Tosca­na for at få lidt sol

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.