Tem­ber: hot!

BT - - NYHEDER -

Det har va­e­ret lidt vå­dt, men dej­ligt trods alt. Jeg har holdt fe­rie her i Kø­ben­havn og på Sam­sø. Jeg fo­re­tra­ek­ker at bli­ve her­hjem­me – jeg er vild med den dan­ske som­mer. Så rej­ser jeg i ste­det til et varmt sted om vin­te­r­en. Sid­ste år var jeg på Ba­li Jeg har ar­bej­det det me­ste af som­me­ren. Jeg skri­ver ph.d. i bi­o­lo­gi. Men når det har va­e­ret godt vejr, har jeg holdt var­me­fri Car­los Reif Vi har va­e­ret to uger i Spa­ni­en i juli. Det pas­se­de li­ge med, at det var, mens det var dår­ligt vejr her­hjem­me, så det var hel­digt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.