Dra­ke fik stjå­let smyk­ker for 20 mio. kro­ner un­der kon­cert

BT - - NYHEDER -

Når Dra­ke op­tra­e­der med po­pu­la­e­re num­re så­som ’Hot­li­ne Bling’, er han of­te iført gi­gan­ti­ske, funk­len­de smyk­ker.

Un­der rap­pe­rens se­ne­ste kon­cert i den ame­ri­kan­ske by Pho­e­nix i del­sta­ten Arizo­na var der an­dre end Dra­kes fans, der hav­de lagt ma­er­ke til de sto­re ju­vel­er.

En tyv li­ste­de sig nem­lig ind i stjer­nens tour­bus og stjal Dra­kes enor­me sam­ling af smyk­ker.

De dy­re­ba­re ac­ces­so­ri­es har en sam­let va­er­di på tre mil­li­o­ner dol­lar, som sva­rer til na­e­sten 20 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Iføl­ge en tals­mand fra po­li­ti­et i Pho­e­nix er ger­nings­man­den al­le­re­de fan­get og iden­ti­fi­ce­ret. Det skri­ver Reu­ters.

Ty­ven er 21-åri­ge Travion King, som blev an­holdt af myn­dig­he­der­ne, ef­ter man fandt smyk­ker­ne i hans besiddelse. Ef­ter­føl­gen­de har po­li­ti­et og­så fun­det vi­deo­over­våg­ning, der vi­ser ty­ve­ri­et. Dra­kes re­pra­e­sen­tan­ter har end­nu ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig om

sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.